Doula

Medvind Enköping

Doula - ditt förlossningsstöd

Doulan - ett stöd för den födande kvinnan och hennes partner.

 

En doula är en kvinna som är tränad att ge stöd och information före, under och efter förlossningen.

 

Jag är utbildad Föda Utan Rädsla (FUR)-doula och använder mig av verktygen i FUR när jag "doular". Min huvuduppgift ser jag som att skydda förlossningsupplevelsen för dig som födande och din eventuella partner. Jag vill stötta er att få fram era resurser för en så stärkande och positiv upplevelse som möjligt.

Jag tar inte över partnerns roll utan finns som stöd för er båda och vi utgår från era individuella behov och önskningar.

 

Som doula har jag inget medicinskt ansvar utan fokuserar på att bidra med kontinuligt stöd, trygghet och att ta fram era egna resurser och krafter.

Läs mer om vad en doula är

http://www.doula.nu/

 

Hör gärna av dig till mig om du vill veta mer eller prata om hur jag skulle kunna stötta dig/er

eva.grape.ersson@gmail.com

0707 22 62 82

 

 

 

 

 

 

Doulaeffekten

 

Effekten av en stödjande doula har mätts i flera internationella vetenskapliga studier och visar på mycket goda resultat.

 

En doula minskar:

– Antalet kejsarsnitt

– Förlossningens längd

– Behovet av medicinsk smärtlindring

– Önskemål om ryggbedövning

 

Av studierna framgår också att föräldrar som haft stöd av doula är mer delaktiga i förlossningen och känner sig mer tillfreds med sin upplevelse.

 

”The Doula Book”, M H Klaus, J H Kennell & P H Klaus, 2003

 

Länk till studie: ”Continous support for women during childbirth” 2012.

 

Copyright © All Rights Reserved